Info.

Osport.ee on uuenemas.
Kõik võistlused ja kasutajate andmed on üle toodud. Kasutada saab oma senist registreeritud e-posti aadressi ja parooli. Viited otse võistlustele palun ära muuta.

Kasutatud materjalid

Geo kaardid on genereeritud kasutades OpenStreerMapi kaardiandmeid ja Maa-ameti kõrgusandmeid.

Kujunduse aluseks on võetud https://html5up.net/ näidis (Editorial).