Info.

Osport.ee täieneb pidevalt.

2021

Seni kuni kehtivad liikumispiirangud, täieneb osport.ee uute võimalustega.

 • Stardigruppide valikud - korraldaja saab määrata stardigruppide ajad ja mahud. Registreerimisel peab siis valima saada olevate stardigruppide vahel.
 • Tingimustega nõustumise vorm registreerimisel - kui korraldajal on vaja saada nõustumine tingimustega, siis saab kirjeldada tingimused.
 • Montonio makselahenduse kasutamine võimaldab registreerijal teha koheselt ülekande oma pangakontolt ja eduka makse korral märgitakse koheselt registreerimine tasunuks. Korraldav klubi peab ise sõlmima lepingu teenuse pakkujaga ja saadud võtmed sisestama korraldaja makseteenustesse.
 • API andmete sünkroniseerimiseks ajavõtu äppidega.
 • Registreerimisel võimalik sisestada võistluse aegse (esindaja) kontaktinfo. (juhuks kui korraldajal on vajadus kiirelt kontakteeruda)
 • Võistluse teadete tahvel oma sõnumite jätmiseks. Näiteks küüdi pakkumiseks.
 • Elektroonilised PDF diplomid
 • EU Tervise(vaksineerimis)sertifikaadi QR koodi lugemine ja osaleja sertfikaadi kontrollimine. Osporti salvestatakse ainult COVID-19 sertifikaadi kestvuse aeg.

2020

Olulisemad uuendused

 • Virtuaalvõistluste haldus - Määratud perioodil toimuvate virtuaalsete võistluste tulemuste haldus. Tulemuste võrdlemine võistlejate poolt laetud GPX failide alusel. Kontrollitakse kontrollpunktide läbimist (kaugus kontrollpunktis 20m) ja arvutatakse vaheajad.
 • Võistluse haldus - mõeldud väiksemate võistluste läbiviimiseks. Võimalus loosida stardiprotokollid ja laadida üles tulemuste fail, mille põhjal loodakse protokollid.
 • Stardinimekirjade ja tulemuste kuvamine.
 • Maksete haldus - pangaväljavõtete laadimine ja maksete käsitsi märkimine.
 • Sporti-ID makselingi lisamine.
 • Täiendatud väljundid.

Kõik võistlused ja kasutajate andmed on üle toodud. Kasutada saab oma senist registreeritud e-posti aadressi ja parooli (kui parool ei vastanud tänapäevastele nõuetele, siis tuleb tellida parooli vahetus). Viited võistlustele palun ära muuta.

Kasutatud materjalid

Eesti "orienteerumis"-kaart on genereeritud Maa-ameti avatud ruumiandmete ja OpenStreerMapi andmete põhjal.
Orieneerumiskaardi sarnased leppemärgid sobitanud ja kaardi genereerinud Osport.ee teenuste jaoks Tarmo Klaar 2021 kevadel.

 • Aluskaart: Maa-amet 2021, Maa-ameti ruumiandmed seisuga 23.03.2021
 • Maa-ameti metsamuudatused aastatest 2012-2019 (poollage ala)
 • Keskonnainvesteeringute keskus metsateatiste pealt genereeritud raied/raiesmikud (rohelised alad)
 • Kõrgusandmed: Maa-amet 2012-2017
 • OpeanStreetMap seis 2021 märts
Kaardi versioon : v4. - 2021 märts. (Täpsem kaardi info okaart.osport.ee.)

Kujunduse aluseks on võetud https://html5up.net/ näidis (Editorial).