Osport.ee on uuenemas.
Kõik võistlused ja kasutajate andmed on üle toodud. Kasutada saab oma senist registreeritud e-posti aadressi ja parooli. Kui vana parool ei ole piisavalt turvaline, siis tuleb tellida registreeritud e-posti aadressile parooli vahetus. Viited võistlustele on muutunud, palun korraldajatel need oma lehekülgedel ära muuta.

Log in

Forgot your password? Click here.

Use Another Service to Log In