osport.ee

Osport.ee pakub veebiteenuseid spordivõistluste lihtsustamiseks. Oluline, online ja mitte ainult orienteerumise jaoks!

Osport.ee
2012 aasta kevadel on tehtud osport.ee keskonda üle 50 täienduse ja paranduse. Muudatused on tehtud lihtsustamaks turvalist registreerumist võistlustele.
Head kasutamist soovides,
Tarmo Klaar

Osport.ee'd haldab OÜ Tak R&D . Küsimused teenuste kohta on teretulnud aadressile tugi [a] osport.ee. Küsimused võistluste ja registreerimiste kohta palume saata otse korradajatele.

Kontakt

OÜ Tak R&D, Tamme tee 10/1, Kulna küla, Estonia 76613
tugi [a] osport.ee


Kasutataud teenused ja tehnoloogiad

ASP.NET jQuery Go Daddy site Seal Microsoft WebsiteSpart

2017.04 /20. veebruar 2018 0:50:45